Dopiero na przełomie XIX i XX wieku zaczęto prowadzić badania nad tym, by znaleźć materiał odpowiedni do produkcji implantów. Nim szwedzki naukowiec Ingvar Branemark odkrył niezwykłe właściwości tytanu, implanty tworzono z porcelany, srebra, stopu platynowo-irydowego oraz stopu chromo-kobaltowo-molibdenowego. Na ten moment najczęściej używa się tytanowych implantów.

Stomatolodzy już od dawna mieli świadomość, że implant musi spełniać dwa podstawowe warunki – przede wszystkim ma być trwały, a także nie powodować negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Oznacza to, że implant nie może niszczyć żywej tkanki ani wywoływać reakcji zapalnych. Co ważne, musi być bezpieczny dla organizmu. Poza tym nie może inicjować procesów rakotwórczych. Zaobserwowano, że takie właściwości posiada tytan. Czyni go to doskonałym biomateriałem.

Czy implanty z tytanu uczulają?

Utrzymuje się, że czysty tytan nie posiada cząstek, które mogłyby wywoływać alergie. To oznacza, że jest w zupełności neutralny dla organizmu. To, że posiada praktycznie zerowy potencjał uczulający jest związane z tym, że wykorzystuje efekt wysokiego powinowactwa do tlenu (jon tytanu po uwolnieniu do tkanek błyskawicznie zostaje utleniony). Właśnie dzięki temu tytan nie jest zdolny do tego, by sprowokować reakcje immunologiczną organizmu, a co za tym idzie, by uczulić.

Jednak istnieją artykuły w pismach naukowych, które wykazują, że ta opinia może być błędna. Część badaczy, którzy są zatrudnieni w Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum UJ, głosi, że „alergia na implant tytanowy w świetle danych klinicznych wydaje się być narastającym, choć na razie rzadkim problemem”. Dowodzą w ten sposób, że tytanowe implanty mogą przyczyniać się do wystąpienia reakcji alergicznej. Dzieje się ponoć dlatego, że tytan wchodzi w uboczną reakcję za sprawą domieszek, które zostały użyte do produkcji metali.

Implanty z domieszką innych metali

Należy w tym miejscu napomknąć, że wykorzystywany do produkcji implantów tytan może występować w kilku postaciach (czterech klasach czystego tytanu oraz w związkach z innymi metalami). Z racji, że wyprodukowanie metalu, który nie zawiera zanieczyszczeń stanowi zadanie technicznie trudne, a przy tym bardzo kosztowe, wiele mniejszych firm produkuje implanty, które są zbudowane ze stopów tytanu, zawierających jedynie domieszkę innych pierwiastków (aluminium, niobu, wanadu, glinu lub cyrkonu).

rodzaje implantow

Zostało potwierdzone, że ryzyko wystąpienia alergii zdecydowanie rośnie w przypadku wszczepów wykonanych ze stopów tytanu. Do odczynów, które wywołują reakcję lub zmianę przez niższej jakości implantu należą między innymi: jałowe przetoki, przerost dziąseł, pokrzywka, włóknienie okołoprotezowe i odczyny podrażnieniowe przy implancie. Co więcej, takie reakcje mogą stać się przyczyną powstania destabilizacji wszczepu, a niekiedy nawet zmusić lekarza do usunięcia całego implantu.

Najważniejszym do zapamiętania jest to, że istnieje minimalne ryzyko odrzucenia wszczepu przez ludzki organizm. Zdarza się, że tańsze implanty, które są wykonane ze stopów tytanu, mogą wywoływać niepożądaną reakcję uczuleniową.

Testy alergiczne

Niektóre kliniki dentystyczne oferują swoim klientom wykonanie testów alergicznych na pierwiastki użyte w stopach tytanowych. Do nich mogą należeć miedzy innymi: pallad, nikiel i wanad. Testy te mają wykazać, czy nie występuje reakcja uczuleniowa na konkretny składnik. Najpierw pacjent musi wykonać testy płatkowe (ECT). To one diagnozują alergię kontaktową. Co więcej, na własne życzenie można zgłosić się do poradni alergologicznej, by wykonać test LTT. Trzeba jednak za niego zapłacić z własnej kieszeni. Dzięki temu można bezpiecznie zabrać się za wszczepienie implantu tytanowego, bez ryzyka, że może nastąpić reakcja uczuleniowa na zastosowany implant.